Penilaian Kompetensi MPPEE 02 Perintang, Pearuh & Pemuat.

KMPEE 01 Menentukan nilai perintang, pearuh dan pemuat.

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL KUANTAN

      EVIDEN KOMPETENSI


MATA PELAJARAN
PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
MODUL
MPPEE 02 Perintang, Pearuh dan Pemuat.
KOMPETENSI
KMPEE 01 Menentukan nilai perintang, pearuh dan pemuat.
OBJEKTIF
1. Melakar bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat.
2. Menggunakan kod warna untuk menentukan nilai perintang dan
    pearuh.
3. Menggunakan kod piawai untuk menentukan nilai pemuat.
NO. KOD
8201/2
MUKA :     1/5 
NAMA CALON

PENILAIAN :  1
KAD PENGENALAN

TARIKH:
            PERHATIAN :

           Tugasan ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam modul
           berkenaan sesuai dengan kehendak kompetensi seperti yang dinyatakan
           dalam modul pentaksiran PEE.

           Anda MESTI boleh melaksanakan tugasan ini dengan SEMPURNA untuk
           pengesahan kompetensi.

`NOTHING COMES WITHOUT EFFORT’

NO. KOD
8201/2
Muka  :     2/5    
  
Peralatan dan Bahan
1.  Perintang pelbagai nilai
2.  Pearuh pelbagai nilai
3.  Pemuat pelbagai nilai
4.  Meter pelbagai
5.  Meter LCR
6.  Meter kapasitan    

Arahan Kerja
1.  Lakarkan bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat yang diberi.
2.  Catatkan kod warna yang terdapat pada perintang dan pearuh serta kod piawai yang
     terdapat pada pemuat.
3.  Catatkan nilai sebenar perintang, pearuh dan pemuat yang diberi berdasarkan kod warna
     yang terdapat pada perintang dan pearuh tersebut serta kod piawai pada pemuat.

NO. KOD
8201/2
Muka  :     3/5  
   
Membaca Kod Warna Perintang

R1


Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
Jalur 4
Warna
Kod Warna
Nilai Setara
Nilai Perintang


R2


Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
Jalur 4
Warna
Kod Warna
Nilai Setara
Nilai Perintang


R3


Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
Jalur 4
Warna
Kod Warna
Nilai Setara
Nilai Perintang


NO. KOD
8201/2
Muka  :     4/5   
   
Membaca Kod Warna Pearuh

L1


Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
Jalur 4
Warna
Kod Warna
Nilai Setara
Nilai Pearuh


L2


Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
Jalur 4
Warna
Kod Warna
Nilai Setara
Nilai Pearuh


L3


Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
Jalur 4
Warna
Kod Warna
Nilai Setara
Nilai PearuhNO. KOD
8201/2
Muka  :     5/5    

    Membaca Kod Piawai Pemuat

Bil
Rajah Pemuat
Jenis Pemuat
Kod Piawai
Nilai Pemuat
C1


Bil
Rajah Pemuat
Jenis Pemuat
Kod Piawai
Nilai Pemuat
C2


Bil
Rajah Pemuat
Jenis Pemuat
Kod Piawai
Nilai Pemuat
C3


Keputusan :                                              Tandatangan Pentaksir:

                                                                 Tarikh:KMPEE 02 Mengukur nilai perintang, pearuh dan pemuat.

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL KUANTAN

EVIDEN KOMPETENSI


MATA PELAJARAN
PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
MODUL
MPPEE 02 Perintang, Pearuh dan Pemuat.
KOMPETENSI
KMPEE 02 Mengukur nilai perintang, pearuh dan pemuat.
OBJEKTIF
1. Menggunakan meter ohm dan meter LCR untuk mengukur nilai
    perintang  dan pearuh.
2. Menggunakan meter ohm, meter LCR dan meter kapasitan untuk 
    mengukur nilai perintang dan pearuh.
3. Mencatat nilai bacaan yang diperolehi
4. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.
NO. KOD
8201/2
MUKA :     1/5  
NAMA CALON

PENILAIAN :  1
KAD PENGENALAN

TARIKH:

  
            PERHATIAN :

           Tugasan ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam modul
           berkenaan sesuai dengan kehendak kompetensi seperti yang dinyatakan
           dalam modul pentaksiran PEE.

           Anda MESTI boleh melaksanakan tugasan ini dengan SEMPURNA untuk
           pengesahan kompetensi.

`NOTHING COMES WITHOUT EFFORT’

NO. KOD
8201/2
Muka  :     2/5     

   Peralatan dan Bahan
1.  Perintang pelbagai nilai
2.  Pearuh pelbagai nilai
3.  Pemuat pelbagai nilai
4.  Meter pelbagai
5.  Meter LCR
6.  Meter kapasitan    


Arahan Kerja
1.  Lakarkan bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat yang diberi.
2.  Catatkan nilai sebenar perintang, pearuh dan pemuat yang diberi berdasarkan kod warna
     yang terdapat pada perintang dan pearuh tersebut serta kod piawai pada pemuat.
3.  Uji perintang dan pearuh yang diberi dengan menggunakan meter pelbagai atau meter
     LCR. Bagi pemuat, uji pemuat dengan menggunakan meter pelbagai, meter LCR atau
     meter kapasitan. 
     Catatkan nilai bacaan berdasarkan keputusan yang diperolehi.

NO. KOD
8201/2
Muka  :     3/5    


Mengukur Nilai Perintang

Bil
Nilai Kod Warna
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
R1
Bil
Nilai Kod Warna
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
R2

Bil
Nilai Kod Warna
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
R3

Bil
Nilai Kod Warna
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
R4


   
  


NO. KOD
8201/2
Muka  :     4/5    

  
Mengukur Nilai Pearuh

Bil
Nilai Kod Warna
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
L1

Bil
Nilai Kod Warna
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
L2

Bil
Nilai Kod Warna
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
L3  NO. KOD
8201/2
Muka  :     5/5    


Mengukur Nilai Pemuat

Bil
Nilai Kod Piawai
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
C1

Bil
Nilai Kod Piawai
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
C2

Bil
Nilai Kod Piawai
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
C3
Bil
Nilai Kod Piawai
Nama Alat Pengujian
Julat
Nilai Ukuran
C4


Keputusan :                                                               Tandatangan Pentaksir :

                                                                                  Tarikh :KMPEE 03 Mengesan kerosakan perintang, pearuh dan pemuat.


SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL KUANTAN

EVIDEN KOMPETENSI


MATA PELAJARAN
PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
MODUL
MPPEE 02 Perintang, Pearuh dan Pemuat.
KOMPETENSI
KMPEE 03 Mengesan kerosakan perintang, pearuh dan pemuat.
OBJEKTIF
1. Menggunakan meter ohm dan meter LCR untuk menguji   
    kerosakan perintang dan pearuh
2. Menggunakan meter ohm, meter LCR dan meter kapasitan untuk  
    menguji kerosakan pemuat
3. Menentukan jenis kerosakan perintang, pearuh dan pemuat.
4. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.
NO. KOD
8201/2
MUKA :     1  
NAMA CALON

PENILAIAN :  1/5
KAD PENGENALAN

TARIKH:

  
            PERHATIAN :

           Tugasan ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam modul
           berkenaan sesuai dengan kehendak kompetensi seperti yang dinyatakan
           dalam modul pentaksiran PEE.

           Anda MESTI boleh melaksanakan tugasan ini dengan SEMPURNA untuk
           pengesahan kompetensi.
`NOTHING COMES WITHOUT EFFORT’NO. KOD
8201/2
Muka  :     2/5     

Peralatan dan Bahan
1.  Perintang pelbagai nilai
2.  Pearuh pelbagai nilai
3.  Pemuat pelbagai nilai
4.  Meter pelbagai
5.  Meter LCR
6.  Meter kapasitan    

Arahan Kerja
1.  Lakarkan bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat yang diberi.
2.  Catatkan nilai sebenar perintang, pearuh dan pemuat yang diberi berdasarkan kod warna  
     yang  terdapat pada perintang dan pearuh tersebut serta kod piawai pada pemuat.
3.  Uji perintang dan pearuh yang diberi dengan menggunakan meter pelbagai atau meter
     LCR.Bagi pemuat, uji pemuat dengan menggunakan meter pelbagai, meter LCR atau
     meter kapasitan. 
     Catatkan nilai bacaan yang diperolehi dan tentukan jenis kerosakan berdasarkan
     keputusan bacaan yang diperolehi.  
NO. KOD
8201/2
Muka  :     3    

   
Mengesan Kerosakan Perintang

Bil
Nilai Perintang
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Perintang dan Jenis Kerosakan
R1

Bil
Nilai Perintang
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Perintang dan Jenis Kerosakan
R2

Bil
Nilai Perintang
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Perintang dan Jenis Kerosakan
R3

Bil
Nilai Perintang
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Perintang dan Jenis Kerosakan
R4

  
NO. KOD
8201/2
Muka  :     4/5    
    
Mengesan Kerosakan Pearuh

Bil
Nilai Pearuh
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Pearuh dan Jenis Kerosakan
L1

Bil
Nilai Pearuh
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Pearuh dan Jenis Kerosakan
L2

Bil
Nilai Pearuh
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Pearuh dan Jenis Kerosakan
L3

  

NO. KOD
8201/2
Muka  :     5/5    


Mengesan Kerosakan Pemuat

Bil
Nilai Pemuat
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Pemuat dan Jenis Kerosakan
C1

Bil
Nilai Pemuat
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Pemuat dan Jenis Kerosakan
C2
  
Bil
Nilai Pemuat
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Pemuat dan Jenis Kerosakan
C3
  
Bil
Nilai Pemuat
Alat Uji / Julat
Nilai Ukuran
Keadaan Pemuat dan Jenis Kerosakan
C4
  

Keputusan :                                                                Tandatangan Pentaksir :

                                                                                   Tarikh :